Απόχη από τις εκλογές σημαίνει

  προσβολή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος

παναγιο19
Δημήτρης Π. Παναγιωτόπουλος  
Καθηγητής ΕΚΠΑ , Δικηγόρος

 Η αποχή αποτελεί δικαίωση εγκαθιδρυμένου συστήματος εξουσίας και πριμοδότηση ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΛΑΙΛΑΠΑΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ του ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ και της Π(Λ)ΑΝΔΗΜΙΑΣ με προσβολή του δημοκρατικού πολιτεύματος δια μερίδας του ίδιου του Λαού.

Θυμίζω στους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες  ότι στο Άρθρο 51 παρ 5 ορίζεται ότι: «[… 5. Η Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική .» (όπως αντικαταστάθηκε από το ψήφισμα  της 6-4-2001). Τούτο σημαίνει ότι δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια του καθ’ ενός να προσέλθει ή να μην προσέλθει για να ψηφίσει, ούτε αποτελεί αντίσταση δήθεν κατά του καθεστώτος εξουσίας  των κομμάτων, τουναντίον αποτελεί αντισυνταγματική λειτουργία μερίδας πολιτών προς όφελος αυτών που δήθεν θέλει να τιμωρήσει και να δείξει δήθεν άλλο δρόμο  αορίστως, προτείνοντας κατ’ ουσία αλυσιτελή θεσμική εκτροπή.   Αυτό όμως ευνοεί απόλυτα τα κόμματα που κυβέρνησαν τον τόπο τα τελευταία  είκοσι και πλέον χρόνια και γι’ αυτό ουδείς από αυτούς ενδιαφέρεται για την τήρηση αυτής της εκ του Συντάγματος υποχρεωτικότητας στην προσέλευση προς ψήφο στις εθνικές εκλογές, ενδιαφέρονται όμως για την μεγιστοποίηση του καταλόγου των ψηφοφόρων και με προσφάτως  Ελληνοποιηθέντας !

Για να γίνει αντιληπτό τι σημαίνει ανοχή στην  αποχή, παρά το αντίθετο του Συντάγματος, για τα κόμματα που μας έφεραν

μέχρις εδώ, παραθέτω  τα παρακάτω στοιχεία: «Στις Εκλογές του 2019, ψήφησε μόνο το 57,78% των Ελλήνων πολιτών που έχουν δικαίωμα ψήφου, ήτοι 5.769.644. Άρα, το 100%, των εχόντων δικαίωμα ψήφου είναι 9.985.538.
Αποχή επέλεξαν 4.215.894 που ενώ είχαν δικαίωμα ψήφου ΔΕΝ το άσκησαν.
Το 2019, η κυβέρνηση της ΝΔ ψηφίστηκε από 2.251.618 πολίτες οι οποίοι αντιστοιχούν μόνο στο 22,5% επί του συνόλου των 9.985.538 ψηφοφόρων.
Αντιστοίχως, στις Εκλογές του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ έλαβε 1.926.526 ψήφους, δηλαδή ποσοστό 19,2%, επί του συνόλου των εχόντων δικαίωμα ψήφου.
Παραβλέποντας αυτή την κραυγαλέα Αποχή η ΝΔ καυχήθηκε, ότι έλαβε ποσοστό 39,85% στις Εκλογές του 2019, ενώ στην πραγματικότητα το ποσοστό της ήταν 22, 5%(!), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί πλειοψηφία στο σύνολο των Ελλήνων πολιτών. Το αντίστοιχο «κυβερνητικό» ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ ήταν μικρότερο[…]» 
(Δημοσίευση Γιώργος Ρωμανός 2023).

Η «λαϊκή κυριαρχία» ως βασική αρχή, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του Άρθρου 1 του Συντάγματος, αποτελεί κατ’ αρχήν το θεμέλιο του πολιτεύματος της Ελλάδος, το οποίο ορίζεται ως «Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία» (Σ. του 1975, άρθρο 1, παρ. 1), και κατά δεύτερον συνιστά τη νομιμοποιητική βάση ισχύος όλων όσα το Σύνταγμα ορίζει, και αποτελούν το ουσιαστικό και λειτουργικό περιεχόμενο του Πολιτεύματος (Σ. του 1975, άρθρο 1, παρ. 3).

Κατ’ επέκταση, η λαϊκή κυριαρχία αποτελεί την πηγή και τον θεμελιώδη τρόπο παραγωγής όλων των εξουσιών του δημοκρατικού πολιτεύματος, καθορίζει τον τρόπο άσκησής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Συντάγματος, καθώς και τον σκοπό για τον οποίο υφίστανται οι εξουσίες αυτές, ο οποίος είναι υπέρ του λαού και του έθνους: «όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα» (άρθρο 1, παρ. 3 του Σ.)

Έτσι η κυριαρχία του Λαού, ως θεμελιώδης αρχή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, πέραν των άλλων υποδεικνύει και το υπέρτατο και απόλυτο δικαίωμα αυτοδιάθεσης του Λαού, το οποίο τελεί υπό την εγγύηση του Συντάγματος, του νόμου υπέρτατης ισχύος, όπως ορίζεται στο άρθρο 51 αυτού.

Επομένως, ουδείς δικαιούται να αρνηθεί να ψηφίσει, εκτός αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που κατά νόμο αιτιολογείται προς τούτο, και η εφορευτική επιτροπή των εκλογικών κέντρων είναι υποχρεωμένη κατά το ανωτέρω άρθρο του Συντάγματος να καταγράφει εν παραλλήλω το ποσοστό των μη ψηφισάντων μετά την αφαίρεση των δικαιολογημένων προς έκδοσιν των αποτελεσμάτων . Έτσι, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου των νομίμως εχόντων δικαιώματος ψήφου, να εξαγάγουν τα αποτελέσματα των εκλογών με αντίστοιχη διανομή  του ποσοστού που έλαβαν επί του συνόλου αυτού τα κόμματα κι όχι με αναγωγή μόνο των ψηφισάντων, ως δήθεν 100% σώμα του Λαού .

Σε διαφορετική περίπτωση υφίσταται προσβολή του Δημοκρατικού Πολιτεύματος με καταστρατήγηση των διατάξεων του Συντάγματος   και ειδικώς αυτών του άρθρου 51, συσχετιζόμενων  με αυτές τις διατάξεις περί  λαϊκής κυριαρχίας οι οποίες αποτελούν την πηγή και τον θεμελιώδη τρόπο παραγωγής όλων των εξουσιών του δημοκρατικού πολιτεύματος, όπως και τον σκοπό για τον οποίο υφίστανται οι εξουσίες αυτές, που είναι υπέρ του λαού και του έθνους,  και ανήκουν στις μη αναθεωρητέες διατάξεις (Σ. άρθρο 1, παρ. 3 του Σ.). Το θεμελιώδη τρόπο παραγωγής όλων των εξουσιών του δημοκρατικού πολιτεύματος εξασφαλίζει η εφαρμογή του του Σ . (άρθρο 51) .

Επισημαίνεται ότι αν στις εκλογές αυτές δεν προσδιορισθεί σε ειδική στήλη το ποσοστό της αποχής ώστε να ληφθεί υπόψη κατά το άρθρο 51 του Σ . στη διεξαγωγή των αποτελεσμάτων, για την πραγματική και όχι πλασματική δύναμη των κομμάτων, οι εκλογές αυτές πάσχουν ακυρότητα και καθίστανται ακυρωτέες από το αρμόδιο δικαστήριο!

ΥΓ : Σημειωτέον ότι για τον υποχρεωτικό  εμβολιασμό, πέρα από κάθε διάταξη δικαίου και διατάξεων περί ιατρικών πράξεων, ετέθησαν πρόστιμα και υποχρεώθηκαν οι πολίτες σε αναστολή της εργασίας τους παράνομα. Στην προκειμένη περίπτωση της υποχρεωτικής ψήφου των πολιτών κατά το Σ., για την εξασφάλιση της υγείας του Δημοκρατικού πολιτεύματος, ποιες είναι οι ποινές;

Δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα  egersis.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

© 2019 neapolitiki.gr | Designed & Developed by happyad